Znaleziono 0 artykułów
magazyn

Formularz zamówieniaWybierz sposób płatności*

Wybierz sposób dostawy*

 • administratorem moich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Visteria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-526), przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000529544, kapitał zakładowy 1.090.000,00 zł, NIP 7010446698, REGON 360096691, e-mail: daneosobowe@vogue.pl, zwana dalej „Administratorem”;
 • moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie właściwymi przepisami prawa przez Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe i obsługi prenumeraty, w celach:
  • zapewnienia obsługi prenumeraty, w szczególności dostarczenia zamówionych egzemplarzy czasopisma oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zamówioną prenumeratą;
  • promocji i reklamy produktów Partnerów Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę) i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do wycofania zgody;
  • realizacji uzasadnionych interesów Administratora (promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, bądź obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora, wykorzystuje on zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Państwu prenumeraty lub innych usług lub produktów. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: daneosobowe@vogue.pl w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia
 • w przypadku, gdy przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie mojej zgody, mam prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację zamówienia;
 • moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług na moją rzecz, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych, rachunkowych i statystycznych;
 • mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności;
 • w celu realizacji moich praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem, prosimy o kontakt pod adres e-mail: daneosobowe@vogue.pl.

Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Administratora. Powyższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

* Pola wymagane

Biuro obsługi klienta

Kontakt e-mail

prenumerata@vogue.pl
Proszę czekać..