Znaleziono 0 artykułów
07.12.2021

Pogarszająca się sytuacja osób LGBT+ w Polsce

07.12.2021
(Fot. NewsLubuski/East News)

Zgodnie z raportem „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce w latach 2019-2020”, ponad połowa osób LGBT+ miała myśli samobójcze. Przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Na zlecenie Kampanii Przeciw Homofobii i Stowarzyszenia Lambda Warszawa Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW przygotowało raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce w latach 2019-2020”. W badaniu wzięło udział ponad 23 tys. respondentów. Wyniki są jednoznaczne: w wyniku nagonki politycznej sytuacja osób nieheteronormatywnych w Polsce pogorszyła się.

Osoby LGBT+ w Polsce żyją w strachu, czują się nieakceptowane, cierpią z powodu mowy nienawiści serwowanej przez prawicowych polityków i media. 55 proc. uczestników baadnia miało myśli samobójcze (częściej dotykają osób mieszkających w tzw. „strefach wolnych od LGBT”, najczęściej problem dotyczy uczniów), 44 proc. cierpi na depresję, 37 proc. nie ujawniło nikomu swojej tożsamości. 22 proc. doświadczyło przemocy seksualnej (w 2017 – 14 proc.), ponad połowa – przestępstwa z nienawiści.

Coraz więcej osób rozważa wyjazd z kraju (aż 12 proc., z czego co trzecia jako powód podaje dyskryminację). Coraz więcej też pragnie formalizacji związku. 18 tys. osób żyjących w Polsce zawarło już związek partnerski albo małżeński poza granicami kraju. Gdyby prawo zezwalało u nas na małżeństwa, zdecydowałoby się na nie prawie 70 proc. osób LGBT+ (na związek partnerski 87 proc.), a 27 proc. podjęłoby decyzję o adopcji dzieci.

Badania wykazują, że wiele osób LGBT+ boryka się z problemem bezdomności – 16,5 proc. osób badanych doświadczyło co najmniej jednego epizodu bezdomności, co dziesiąta młoda osoba została wyrzucona z domu za swoją orientację albo tożsamość. Pandemia COVID-19 wpłynęła na 41 proc. badanych poprzez utratę pracy, obniżenie wynagrodzenia albo redukcję etatu.

Raport po raz pierwszy tak dogłębnie bada sytuację osób transpłciowych w Polsce. Co piąta osoba transpłciowa była przekonywana przez osobę udzielającą wsparcia psychologicznego do zaakceptowania płci przypisanej przy urodzeniu. Ponad 70 proc. osób pracujących nie ujawniło tożsamości współpracownikom. 83 proc. lekarzy, z którymi miały kontakt osoby transpłciowe, wiedziało o transpłciowości mało lub prawie nic.

Respondenci wskazują zgodnie na spadek akceptacji wobec osób LGBT+, wzrost stresu mniejszościowego i narastający strach ze względu na dehumanizującą narrację rządzących.

Coraz częściej doświadczamy depresji, przemocy i wykluczenia, co znacząco utrudnia funkcjonowanie w szkole, pracy, czy w rodzinie. Wnioski z naszego badania dopełniają obraz katastrofalnego regresu, jaki dokonał się w polskim społeczeństwie pod wpływem sterowanej przez władze kampanii nienawiści wobec osób LGBT+. – komentuje Mirosława Makuchowska, wicedyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii.

Badanie przeprowadzono w formie ankiety online od grudnia 2020 roku do lutego 2021 roku. W badaniu wzięły udział 22 883 osoby, przede wszystkim młode (67 proc. respondentów miało poniżej 25 lat). Poprzedni raport opublikowano za lata 2015-2016.

Anna Konieczyńska
Proszę czekać..
Zamknij