Znaleziono 0 artykułów
02.11.2021

Lepsze jutro

02.11.2021
Fot. Mateusz Grzelak

Przechodzenie w kierunku mniej szkodliwej alternatywy dla tradycyjnego palenia, a w związku z tym ukierunkowanie działalności firmy na zdrowie konsumentów oraz realizacja zobowiązań środowiskowych i społecznych – takie są założenia realizowanej przez BAT strategii „A Better Tomorrow”, czyli „Lepszego jutra”. Ale to nie jedyne działania podejmowane przez koncern w celu zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów oraz dbałości o środowisko naturalne.

Strategiczne portfolio firmy składa się z globalnych marek papierosów i wciąż poszerzanej gamy produktów o potencjalnie obniżonym ryzyku, do których zaliczane są papierosy elektroniczne, urządzenia do podgrzewania tytoniu i doustne saszetki nikotynowe. BAT, projektując długofalowe strategie, stawia w centrum zainteresowania środowisko i człowieka.

Strategia „Lepszego jutra” oznacza m.in. dokonywanie świadomych wyborów przez dojrzałych i pełnoletnich konsumentów, przy uwzględnieniu szeregu możliwości, które firma chce oferować swoim klientom.

– Naszym celem jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych dla tradycyjnych wyrobów nikotynowych, a tym samym ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie. „Lepsze jutro” to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych, wśród których jest osiągnięcie do 2030 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W rezultacie przechodzimy od działalności, w której zrównoważony rozwój zawsze był ważny – do działalności, w której jest on priorytetem – podkreśla Asli Ertonguc, dyrektor generalna BAT na Polskę i kraje bałtyckie.

Ekofabryka papierosów? Czemu nie!

Wspomniane wcześniej osiągnięcie neutralności środowiskowej to jeden z najważniejszych celów, który został wpisany w nową strategię koncernu BAT, rozwijającego swoją działalność w Polsce od 30 lat. Znajdująca się w Augustowie i należąca do BAT fabryka jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Odbywa się tam kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu po wytworzenie gotowego produktu. Fabryka produkuje rocznie około 50 miliardów sztuk papierosów, które następnie trafiają na mniej więcej 50 rynków (głównie europejskich), a największe z nich to Niemcy, Polska, Francja i Holandia.

Fabryka podejmuje działania proekologiczne, korzystając m.in. z hybrydowego podejścia Lean Green czy metodologii Lean Management, służących do identyfikacji czynników wpływających negatywnie na środowisko. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie.

Jako organizacja firma BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 2025 roku, a w roku 2030 ogłoszenia całkowitej neutralności węglowej. Kolejnym deklarowanym celem środowiskowym jest obniżenie poziomu zużycia wody o 30 procent. Dlatego w 2020 roku powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach augustowskiej fabryki woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów aż o 1,5 tony.

Inwestycja w naukę i badania

BAT podkreśla zaangażowanie w innowacyjne projekty i badania realizowane w centrach badawczo-rozwojowych – eSmoking Institute w Poznaniu jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach i jest powiązany z należącą do BAT największą w Europie siecią dystrybucji papierosów elektronicznych – eSmoking World.

– Dzięki kompleksowym analizom laboratoryjnym możemy oferować produkty o potencjalnie mniejszej szkodliwości dla palaczy, jak np. e-papierosy Vuse ePen i Vuse ePod, czy podgrzewacze tytoniu glo hyper+. Chcemy zaspokajać zmieniające się potrzeby konsumentów, a przy tym stajemy się firmą, która definiuje się na podstawie wsłuchiwania się w ich preferencje oraz w ich przewidywanie – mówi Asli Ertonguc.

Dodaje, że jednym z elementów współtworzenia „Lepszego jutra” dla dorosłych konsumentów jest proponowanie nowych alternatywnych możliwości wyboru, potencjalnie mniej ryzykownych dla zdrowia i otoczenia. Status potencjalnie „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu musi zostać odpowiednio poparty naukowo – tym właśnie zajmuje się eSmoking Institute.

Z rozwiązań zatrudnionych w instytucie naukowców i konstruktorów korzystają globalni producenci papierosów elektronicznych i produktów nikotynowych nowej generacji. Poznański eSmoking Institute tworzą laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne) oraz hala produkcyjna. Zespół młodych naukowców ma unikatową w skali świata wiedzę konstruktorską w dziedzinie technologii związanych z branżą papierosów elektronicznych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz innowacyjnych systemów dostarczania nikotyny.

Sprzedaż nieletnim? Zero kompromisów!

To już drugi rok, odkąd eSmoking World prowadzi ogólnopolską kampanię pod hasłem: „Zero kompromisów”. Komunikat jest oczywisty: przestrzegajmy zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. Kampania zwraca uwagę na konieczność chronienia młodzieży przed dostępem do nikotyny, bo mimo obowiązującego w Polsce prawa problem wciąż istnieje.

W sieci eSmoking World nie sprzedaje się żadnych znajdujących się w ofercie produktów osobom nieletnim i dotyczy to zarówno e-papierosów, płynów do nich, jak i akcesoriów. BAT apeluje do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy oferują wyroby nowatorskie i e-papierosy, żeby dołączyli do kampanii, aby skutecznie przeciwstawić się niezgodnym z prawem praktykom i wspólnie zadbać o „Lepsze jutro”.

Redakcja „Vogue Polska”
Proszę czekać..
Zamknij