Znaleziono 0 artykułów
23.06.2022

Strefy anty-LGBT bez środków unijnych

23.06.2022
Fot. Getty Images

Wielki sukces Kampanii Przeciwko Homofobii. Komisja Europejska wprowadziła do Umowy Partnerstwa z Polską zapis zakazujący finansowego wspierania samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT. Tym samym gminy i powiaty, które wykluczają osoby LGBT+, nie dostaną ani złotówki z 72,2 miliarda euro ze środków na realizację polityki spójności.

W grudniu 2020 roku Rada Europejska przyjęła nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w wysokości 1 074,3 miliarda euro z czego 72,2 miliarda przeznaczono na Polskę. W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 pojawił się nieobecny do tej pory, dopuszczający warunek podstawowy, który nakazuje państwom członkowskim, aby wszystkie działania finansowane ze środków z UE były wydatkowanie z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych.

22 czerwca 2022 roku ogłoszono treść ostatecznego brzmienia Umowy Partnerstwa wynegocjowanej przez Komisję Europejską i polski rząd. W Umowie znalazł się zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin.

„Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone” – czytamy w oświadczeniu.

Fot. East News

Wpływ na decyzję Komisji miały, m.in. działania podejmowane przez Kampanię Przeciw Homofobii. KPH od lutego 2021 roku, wspólnie z innymi organizacjami z całej Polski (Stowarzyszeniem Tolerado, gorzowskim Warto być równym nad Wartą, Stowarzyszeniem Pracownia Różnorodności, Fundacją Cicha Tęcza, Marszem Równości w Lublinie, Stowarzyszeniem Tęczówka czy Fundacją Równość.org.pl), brała udział w konsultacjach dot. tekstu Umowy Partnerstwa zabiegając o uwzględnienie w tdokumencie wzmianki o społeczności LGBT+.

Wspólne działania organizacji społecznych przyniosły w końcu oczekiwane rezultaty. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i jako państwo członkowskie musimy przestrzegać podstawowych wartości.  Poszanowanie praw człowieka osób LGBT+ w programach unijnych to oczywistość, o której musi pamiętać nie tylko polski rząd, ale każda jednostka samorządu terytorialnego. Rachunek jest prosty: jeśli samorząd utrzyma dyskryminujące uchwały, już na pewno nie może liczyć na unijną kasę. Do kosza z uchwałami anty-LGBT! stwierdza Justyna Nakielska z KPH. 

Warunek podstawowy związany z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych na każdym etapie wydatkowania środków z UE dał Komisji Europejskiej narzędzie, które latem 2021 roku umożliwiło jej zablokowanie funduszy z REACT-EU dla pięciu regionów Polski. Wsparcie finansowe zostało wówczas wstrzymane dla województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które jako instytucje zarządzające funduszami UE nie spełniły horyzontalnej zasady niedyskryminacji we wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Od września 2021 roku województwa zagrożone utratą wielomilionowych funduszy zaczęły wycofywać się kolejno z dyskryminujących osoby LGBT+ uchwał.

Niestety trend zapoczątkowany przez województwa nie objął gmin i powiatów. W ponad 80 jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce nadal obowiązują tzw. uchwały anty-LGBT lub dyskryminujące osoby LGBT+ Samorządowe Karty Praw Rodzin. Mając to na uwadze KPH przez ostatnie miesiące naciskało na Komisję Europejską, aby ta wprowadziła w Umowie Partnerstwa zapis mówiący o tym, że jednostki samorządów terytorialnych, które mają w mocy uchwały naruszające prawa podstawowe nie mogą być beneficjentami środków z UE. 

Aleksandra Kupras
Proszę czekać..
Zamknij