Znaleziono 0 artykułów
02.07.2020

Oszczędzanie, inwestowanie, pomnażanie

(Fot. Getty Images/materiały prasowe BNP Paribas)

Pandemia koronawirusa zatrzęsła gospodarką, zmieniając dotychczasowe reguły gry. Dziś trzymanie pieniędzy na kontach i lokatach zamiast zysków przynosi straty. O to, jak zadbać o swoje finanse, zapytaliśmy Michała Krajczewskiego, kierownika zespołu doradztwa inwestycyjnego Banku BNP Paribas.

Czy w niepewnej sytuacji gospodarczej oszczędzanie wciąż ma sens?

Rekordowo niskie stopy procentowe na całym świecie zdecydowanie utrudniają oszczędzanie konserwatywnym inwestorom. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej sprowadziły główną stopę procentową w Polsce do minimalnego poziomu 0,1 proc. To odpowiedź na kryzys gospodarczy w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Także w wielu innych krajach banki centralne wykonały podobne ruchów, przez co na całym świecie mamy od czynienia ze stopami procentowymi bliskimi zeru. Chociaż obecnie rządy stopniowo znoszą wprowadzone kilka miesięcy temu ograniczenia w poruszaniu się, to niski koszt pieniądza może utrzymywać się w Polsce i na świecie znacznie dłużej, w celu ułatwienia powrotu koniunktury gospodarczej do poprzednich poziomów. Oszczędzający będą więc musieli przyzwyczaić się do nowej sytuacji, w której otrzymywane odsetki z lokat bankowych oraz z obligacji skarbowych będą znacznie mniejsze niż jeszcze przed kilkoma miesiącami. 

(Fot. materiały prasowe)

Nie oznacza to jednak, że oszczędzanie traci sens. Nawet w niesprzyjających okolicznościach warto budować poduszkę pieniężną i starać się odłożyć środki, które mogą nam przydać się w przyszłości, czy to na emeryturę, kupno nowego mieszkania czy inne bieżące wydatki. Najlepszy moment na rozpoczęcie oszczędzania? Zawsze tym momentem jest teraz. Niskie stopy procentowe zmieniają natomiast sposoby, w jakie możemy zagospodarować pieniądze. Przy średnim oprocentowaniu lokat rzędu 0,7 proc. (dane NBP za kwiecień 2020 r.) i inflacji w okolicach 3 proc. widać wyraźnie, że proste odkładanie pieniędzy na koncie nie pozwoli nam w najbliższym czasie na zachowanie realnej wartości posiadanych środków. Nieco lepiej wygląda to w przypadku obligacji skarbowych – rentowność 10-letnich obligacji to ok. 1,5 proc., ale to również nie wystarcza na pokonanie inflacji w chwili obecnej. Stopy zwrotu z funduszy obligacji, z uwagi na niższe ich rentowności (a więc wyższe ceny), będą w przyszłości niższe niż do tej pory. 

 Jaką mamy alternatywę?

Osoby oszczędzające i korzystające wyłącznie z bezpieczniejszych instrumentów powinny coraz poważnie rozważyć zainwestowanie przynajmniej niewielkiej części środków. Trzeba przy tym podkreślić, że inwestycje wiążą się z podjęciem ryzyka. Jednym z częstszych błędów jest przeznaczenie wszystkich oszczędności od razu na inwestycje, a następnie wycofanie się po poniesieniu pierwszej straty. Wiąże się z to innymi błędami początkującego inwestora – nierealnymi oczekiwania co do stopy zwrotu albo brak planu i wiedzy, w jaki sposób chce się zainwestować. Początkowym krokiem przy inwestycjach powinna być edukacja na temat funduszy, produktów strukturyzowanych i instrumentów giełdowych, oraz aktywów w które można zainwestować (akcje – krajowe, zagraniczne, wybrane sektory, obligacje – skarbowe albo korporacyjne, surowce, np. złoto albo ropa naftowa, a także waluty). Drugim krokiem będzie określenie horyzontu inwestycyjnego oraz możliwego do podjęcia ryzyka, przy czym im wyższą stopę zwrotu chcemy osiągnąć, tym wyższe ryzyko należy podjąć. Im dłuższy mamy horyzont inwestycyjny, tym nasze oszczędności mogą wypracować wyższe stopy zwrotu. Dzięki temu możemy podejmować większe ryzyko. Przy budowie portfela inwestycyjnego ważna jest dywersyfikacja, co oznacza podział i rozproszenie środków, tak aby ewentualna strata na jednej z inwestycji nie zaciążyła zbyt mocno na wyniku całości. Dywersyfikacja w przypadku akcji oznacza nabycie przynajmniej 10-15 akcji, najlepiej spółek z różnych sektorów albo różnych rynków geograficznych.

A może najlepszą inwestycją jest własny, innowacyjny biznes? W jakich branżach spodziewa się pan teraz spektakularnych wzrostów?

Kryzys wywołany pandemią uwydatnił dwie tendencje w zachowaniach inwestycyjnych klientów. Pierwszą jest potrzeba bezpieczeństwa. Kierując rekomendacje inwestycyjne do klientów, uwzględniamy kwestie bezpieczeństwa poprzez  skrupulatny proces inwestycyjny. Zwróciliśmy również uwagę na rosnące zainteresowanie alternatywami do lokat bankowych, zapoczątkowane obniżkami stóp procentowych do bardzo niskich poziomów. W zależności od spodziewanego czasu inwestycji, oczekiwanej rentowności i przewidywań co do wysokości stóp procentowych, przedstawiamy naszym klientom szereg bezpiecznych rozwiązań o zmiennym lub stałym oprocentowaniu, cechujących się wysoką płynnością. W stosunku do lokat bankowych pozwalają one inwestorom wypracować dodatkowe punkty procentowe, co przy obecnej polityce banków centralnych istotnie wpływa na stopę zwrotu. Inwestycje te są możliwe także w walucie EUR poprzez nabycie ETF skupiających obligacje na rynku zachodnioeuropejskim.

Kolejnym kierunkiem inwestycyjnym są inwestycje na rynkach zagranicznych. Gwałtowna przecena takich aktywów jak ropa naftowa czy miedź doprowadziła do rzadkich okazji inwestycyjnych, które część wytrawnych klientów chętnie przekuwa na zysk. Podejście to wymaga jednak większej akceptacji ryzyka inwestycyjnego. W każdym z wymienionych aspektów współpracy niezmiennym pozostaje element stabilnej sytuacji banku, wysokiego poziomu zaufania oraz transparentności współpracy.

(Fot. Ngampol Thongsai / EyeEm)

Na rynku są też inne produkty inwestycyjne dobierane indywidualnie. Komu by ja pan polecił?

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas ma w swojej ofercie trzy sposoby, w jaki można zainwestować środki na rynkach finansowych – bezpośrednia współpraca z maklerem papierów wartościowych, usługa doradztwa inwestycyjnego oraz asset management.

Pierwsze rozwiązanie skierowane jest o klientów, którzy chcę realizować własne pomysły inwestycyjne. Druga dla osób poszukujących wsparcia analitycznego i dostępu do raportów rynkowych. Trzecia to najbardziej elitarna z opcji jest adresowana do klientów, którzy pragną pozbyć się konieczności śledzenia rynku i osobistego składania transakcji.

Poszczególne możliwości nie wykluczają się nawzajem, klient może więc korzystać z nich wszystkich jednocześnie w różnym stopniu, w praktyce dobierając dla siebie spersonalizowany pakiet rozwiązań, ściśle odpowiadający indywidualnym oczekiwaniom.

Jak wygląda współpraca z maklerem w każdej z tych opcji?

Bezpośrednia współpraca z maklerem, czyli indywidualna obsługa maklerska, przeznaczona jest dla najbardziej dynamicznych klientów, poszukujących profesjonalnych podpowiedzi szytych na miarę potrzeb i oczekiwań. Współpraca z maklerem i opieka maklerska nad rachunkiem pozwala klientom maksymalnie wykorzystać okazje inwestycyjne, zwłaszcza te wymagające natychmiastowej reakcji. Jednakże w ramach tej opcji to klient posiada pełną kontrolę nad ostatecznymi decyzjami inwestycyjnymi. 

Globalna skala działania i międzynarodowe doświadczenie banku BNP Paribas sprawiają, że portfel akcji i obligacji klienta, przy współpracy z maklerem, może być skonstruowany zarówno z krajowych, jak i zagranicznych instrumentów. Pozwala to wykorzystać inwestycje w instrumenty oparte, np. o surowce, indeksy zagraniczne, obligacje i być na bieżąco z najważniejszymi trendami rynkowymi. Inwestycje możliwe są także w walutach: dolarach, euro i funtach, co dodatkowo poszerza spektrum możliwości inwestycyjnych.

Nowatorskim, a w Polsce wciąż niedocenianym rozwiązaniem, choć niezwykle popularnym w krajach Europy Zachodniej, jest uzupełnienie portfela o certyfikaty strukturyzowane Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas. Certyfikaty te powstają przy współpracy z Grupą BNP Paribas, będącą jednym z największych w Europie i na świecie emitentów tych instrumentów. Olbrzymia atrakcyjność certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z tym, że opierają się one o szeroką paletę instrumentów finansowych, niedostępnych na krajowym rynku (światowe indeksy giełdowe, zagraniczne indeksy sektorowe i pojedyncze spółki, surowce bądź waluty), przy zróżnicowanych profilach wypłaty zysku (kupon, partycypacja w zmianie wartości aktywa bazowego) oraz ekspozycji na ryzyko (pełna ochrona kapitału, częściowa ochrona bądź pełna ekspozycja na zmienność aktywa bazowego).

Jakie atuty ma usługa doradztwa inwestycyjnego?

Często inwestorzy mogą nie dysponować dostateczną wiedzą i doświadczeniem albo nie mają czasu, by dokonywać własnych analiz. Nie stanowi to jednak przeszkody w inwestowaniu – do klientów tych kierowana jest szeroka oferta doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego ma na celu wskazać klientowi najlepszy sposób działania na rynku finansowym, przy uwzględnieniu jego preferencji, pozostawiając jednak pełną swobodę podjęcia ostatecznej decyzji co do realizacji po stronie klienta.

Klient korzystający z usługi otrzymuje cyklicznie konkretne pomysły inwestycyjne i analizy (w tym udział inwestycji w portfelu i uzasadnienie analityczne), a rekomendowane instrumenty filtrowane są pod względem perspektyw wzrostu kursów. W trosce o bezpieczeństwo klienta, stałej weryfikacji i doborowi poddawane są produkty do spektrum inwestycyjnego. Doradztwo obejmuje także ocenę istotnych wydarzeń rynkowych i politycznych, wraz z propozycjami optymalnych działań.

Czy rozwiązanie asset management jest dla klienta bezpieczne?

W ramach usługi zarządzania portfelem klient jest fizycznie właścicielem wszystkich nabytych instrumentów. Określa swoje długoterminowe cele finansowe i skupia się na nadzorze ich realizacji. Całość opieki nad portfelem trafia w ręce ekspertów, zaś sam klient nie musi już śledzić bieżących wydarzeń na rynkach finansowych, podejmować decyzji i samodzielnej realizacji zleceń. Opcja asset management gwarantuje przy tym pełną kontrolę nad finansami. Klient posiada dostęp do raportów ze stanu portfela w czasie rzeczywistym, zna także szczegółowe koszty pośrednie i bezpośrednie.

 

Redakcja Vogue.pl
Proszę czekać..
Zamknij
Vogue Polska
Drogi Czytelniku,

Żeby móc dalej dostarczać Ci materiały redakcyjne wysokiej jakości i zgodne z Twoimi zainteresowaniami, potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo, nie zwiększając w żaden sposób naszych uprawnień. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

Pliki cookie

Strona vogue.pl korzysta z plików tzw. cookie, w celu dostosowania jej funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

Wyrażam zgodę