Znaleziono 0 artykułów
07.10.2021

Jak możesz pomóc uchodźcom?

07.10.2021
(Fot. Getty Images)

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Grupa uchodźców w Usnarzu Górnym została odgrodzona drutem kolczastym. Od ponad miesiąca żyją uwięzieni bez zapasów jedzenia, odpowiednich ubrań, schronienia. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje tworzą inicjatywy i zbiórki, które mają im pomóc. Publikujemy listę tych możliwości pomocy.

Operacja wojsk Stanów Zjednoczonych w Afganistanie rozpoczęła się 7 października 2001 roku. Po 20 latach amerykańscy żołnierze zakończyli misję zbrojną, tym samym oddając władzę w ręce Talibów, którzy 15 sierpnia zajęli Kabul, stolicę Afganistanu. Przerażeni Afgańczycy i Afganki zaczęli opuszczać kraj. Część uchodźców zatrzymała się na granicy polsko-białoruskiej z nadzieją na otrzymanie schronienia na terenie Polski. Nie otrzymali schronienia, są przetrzymywani na granicy.

Oto organizacje, z którymi można nawiązać kontakt albo wziąć udział w organizowanych przez nie akcjach, żeby pomóc Afgankom i Afgańczykom.

Chlebem i Solą

Chlebem i solą to oddolna i nieformalna inicjatywa, służąca wspieraniu, inicjowaniu działań i organizowaniu zbiórek na rzecz poprawy losu uchodźców w Polsce i Europie. 7 października o 18.30 będzie współtworzyła bdebatę online „NGOsy Warszawy: Uchodźcy – jak pomóc w Warszawie?”, podczas której Maria Złonkiewicz, przedstawicielka sieci Chlebem i Solą, podzieli się informacjami o formach wsparcia uchodźców. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie.

Uchodzcy.info 

Strona udostępnia informacje na temat uchodźców, szerzy rzetelną wiedzę, obala stereotypy. Portal powstał z z inicjatywy grupy Chlebem i Solą oraz Fundacji Batorego. Na stronie publikowane są informacje, dotyczące akcji, zbiórek i organizacji pomagających uchodźcom, których działanie można wesprzeć wolontariatem. 

Stowarzyszenie Homo Faber 

Stowarzyszenie jest lubelską organizacją pozarządową, zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji grup mniejszościowych. Działalność Homo Faber można wesprzeć darowizną pieniężną, wolontariatem, odbyciem praktyk lub stażu w stowarzyszeniu. 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

To organizacja pożytku publicznego, która wspiera migrantów i uchodźców w Polsce. Prowadzi akcje protestacyjne oraz oferuje profesjonalne bezpłatne wsparcie prawne dla cudzoziemców, dotyczące prawa migracyjnego, azylowego, praw człowieka, dyskryminacji, czy wykorzystania w miejscu pracy. Tłumacze działający w organizacji wspierają cudzoziemców podczas wizyt u lekarza, przesłuchania w urzędzie wojewódzkim, składania wniosków lub w innych sprawach życia codziennego. Działalność placówki można wesprzeć darowizną pieniężną i wolontariatem. 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków, mieszkających za granicą. Inicjuje i wspiera działania, prowadzące do dialogu między ludźmi różnych kultur. Specjalizuje się w udzielaniu bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom (psychologicznego, na rynku pracy, w legalizacji pobytu), szkoleniach (dla nauczycieli, psychologów, urzędników) oraz w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie). Szczególnie wspiera uchodźczynie: organizuje szkoły rodzenia oraz grupy wsparcia dla mam-migrantek.

Rejestracji na wydarzenia – w grupie wsparcia dla mam, na warsztaty dla dzieci, szkołę rodzenia online – można dokonać na stronie.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka to organizacja pozarządowa, zajmująca się ochroną praw człowieka w Polsce. W jej ramach działa Grupa Granica, która niesie pomoc uchodźcom, uwięzionym na granicy polsko-białoruskiej. 

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie pomaga cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom. Jako organizacja pożytku publicznego prowadzi Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i w Łomży oraz świetlicę dla dzieci uchodźczych w Łomży. Uczy bezpłatnie polskiego, prowadzi programy adaptacyjne i integracyjne, poszukuje pokoi i mieszkań dla uchodźców. 

Działalność fundacji można wesprzeć darowizną pieniężną, rzeczową, bądź pomóc w wynajmie mieszkań dla uchodźców.

Amnesty International Polska

Ten globalny ruch, działający na rzecz praw człowieka, podejmuje praktyczne działania w celu powstrzymania naruszeń oraz pomocy ofiarom. Amnesty International Polska można wesprzeć darowizną pieniężną, udziałem w cyklicznych akcjach (takich jak Maraton Pisania Listów) i podpisywaniu petycji.

Link do petycji wzywającej premiera Mateusza Morawieckiego do pomocy uchodźcom.

Migrant Info Point (Fundacja Centrum Badań Migracyjnych)

Migrant Info Point jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach, mieszkających w Poznaniu. W fundacji można uzyskać informacje i wsparcie, związane z legalizacją pobytu, pracy oraz z organizacją życia codziennego. Organizacja proponuje warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne.

Stowarzyszenie NOMADA

To wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, grup wykluczonych, środowisk imigranckich, mniejszości etnicznych i religijnych. Udziela nieodpłatnego poradnictwa w zakresie dokumentowania pobytu w Polsce, prawa pracy, spraw rodzinnych, a także przemocy motywowanej uprzedzeniami. Pracownicy organizacji działają także w terenie, asystując uchodźcom w urzędach, szkołach, szpitalach, w sądach, na policji. 

Aleksandra Kupras
  1. Styl życia
  2. Społeczeństwo
  3. Jak możesz pomóc uchodźcom?
Proszę czekać..
Zamknij