Znaleziono 0 artykułów
18.12.2021

Wyrok TSUE: Pary jednopłciowe z dziećmi są rodziną

18.12.2021
(Fot. Getty Images)

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne bułgarskiego sądu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pary jednopłciowe z dziećmi powinny być uznawane za rodzinę we wszystkich krajach członkowskich UE. Wyrok dał widoczność osobom LGBT+ w całej Europie.

Bułgarskie prawo nie dopuszcza małżeństw jednopłciowych ani związków partnerskich. Formalnie nie uznaje także tęczowych rodzin. Dotychczas w przypadku par LGBT+ z dzieckiem, ze względu na obowiązujące kategorie „ojciec” i „matka” w dokumentach figurował jeden rodzic, a drugi pozostawał nieznany. Takiemu stanowi rzeczy sprzeciwiły się mamy Sary – Brytyjka i Bułgarka, którym najpierw bułgarscy urzędnicy, później sędziowie odmówili wydania aktu urodzenia dziewczynki z ich dwoma nazwiskami. Jako dziecko-bezpaństwowiec, Sara byłaby narażona na przeszkody z korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, a także na brak obywatelstwa i tym samym dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej czy ubezpieczenia społecznego. Po wniesieniu sprawy o uznanie obojga rodziców tej samej płci do Sądu Administracyjnego w Sofii, sędziowie zwrócili się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prośbą o wydanie opinii na temat sprawy.

14 grudnia 2021 roku Sąd z siedzibą w Luksemburgu wydał wyrok, zgodnie z którym pary jednopłciowe z dziećmi powinny być uznawane za rodzinę we wszystkich krajach członkowskich UE. „Państwa członkowskie muszą uznać relację rodzic-dziecko, aby umożliwić dziewczynce korzystanie z praw do swobodnego przemieszczania się z każdym z jej rodziców” – orzeczono. „Prawa przysługujące obywatelom państw członkowskich na podstawie art. 21 ust. 1 TFUE obejmują prawo do prowadzenia normalnego życia rodzinnego wraz z członkami rodziny”.

Wiążąca interpretacja przepisów unijnych ma ogromne znaczenie także dla tęczowych rodzin z Polski - a tych, według różnych szacónków jest około 50 tys. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku z 14 grudnia 2021 roku TSUE zawiesił bliźniaczą sprawę prowadzoną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dotyczącą dziecka Polki i Irlandki.

Pola Dąbrowska
Proszę czekać..
Zamknij